duminică, 8 noiembrie 2015

Curs Responsabil cu gestionarea deșeurilor

Descrierea cursului:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, toţi generatorii de deşeuri au obligativitatea numirii unui responsabil cu verificarea îndeplinirii îndatoririlor prevăzute de această lege, în domeniul gestiunii deşeurilor pe amplasament, astfel:

Art. 22, al. 3 : “Deţinătorii/Producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici prevăzuţi la alin. 2, au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevazute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane”.
Art. 22, al. 4 : “ Persoanele desemnate, prevăzute la alin.3, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.

Tipul cursului:curs de calificare (autorizat)
Domeniul:Alte industrii şi servicii
Calificarea:Responsabil cu gestionarea deșeurilor

Organizatorul cursului
Firma/organizatia: GLIA CENTER SRL
Adresa: Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Pentru mai multe detalii: click aici    


Curs Cadru tehnic PSI

Descrierea cursului
Cursul este conceput astfel încât să dobândeşti cunoştinţe de bază în domeniul PSI, de aceea vom discuta despre:
- Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice;
- Avizarea documentaţiilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
- Controlul modului de respectare a măsurilor de aparare împotriva incendiilor ;
- Elaborarea documentelor specifice activităţii PSI;
- Instruirea cursanţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor ;
- Investigarea contextului producerii incendiilor;
- Monitorizarea activităţii de aparare împotriva incendiilor ;
- Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
- Planificarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul societăţii şi a altor societăţi.

Cursul se adresează următoarelor categorii de persoane:
1. Cadrelor tehnice cu rol în prevenirea şi stingerea incendiilor;

2. Salariaţilor responsabili cu sarcini PSI, în companiile publice şi private.

Organizatorul cursului
Firma/organizatia: GLIA CENTER SRL
Adresa: Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Pentru mai multe detalii: click aici    


Curs Inspector SSM de 80 ore

Descrierea cursului:
Cursul este conceput ca tu să afli de la lectorii noştri care sunt noutăţile legislative şi interpretarea acestora, precum şi să ai ocazia să afli care sunt bunele practici din cazurile întâlnite în realitate. De aceea, vom discuta despre:
1. Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie;
2. Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă;
3. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
4. Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
5. Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă;
6. Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;
7. Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă;
8. Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
9. Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă.

Tipul cursului: curs de specializare (autorizat)
Domeniul: Alte industrii şi servicii
Calificarea: Inspector SSM de 80 ore

Organizatorul cursului
Firma/organizatia: GLIA CENTER SRL
Adresa: Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Pentru mai multe detalii: click aici    


Curs Inspector SSM de 40 ore

Descrierea cursului:

Cursul este conceput astfel încât să dobândeşti cunoştinţe de bază în domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă, de aceea vom discuta despre:

1. Cadrul general legislativ privind securitatea şi sănătatea muncii;
2. Concepte de bază și criterii generale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, identificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
3. Noțiuni generale, specifice și organizatorice privind activitatea de prevenire, eliminare, minimizare a riscurilor în conformitate cu normele generale, respectiv specifice în domeniu;
4. Semnalizarea de securitate;
5. Măsuri şi modalităţi de acordare a primului ajutor;
6. Organizarea locului de muncă şi a activităţii de sănătate şi securitate în muncă.

Tipul cursului: curs de specializare (autorizat)
Domeniul: Alte industrii şi servicii
Calificarea: Inspector SSM de 40 ore

Organizatorul cursului
Firma/organizatia: GLIA CENTER SRL
Adresa: Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Pentru mai multe detalii: click aici    


sâmbătă, 7 noiembrie 2015

Curs calificare Inspector resurse umane

Descrierea cursului:
Condiţie minimă de participare: studii liceale cu diplomă de bacalaureat.
Cursul este conceput ca tu să înveţi pas cu pas, ce trebuie să ştii despre:
1. Comunicare; Recrutare si selecţie;
2. Securitate şi sănatate în muncă şi situaţii de urgenţă;
3. Codul muncii şi legislaţia din România care reglementează relaţiile de muncă; Protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate; Încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României;
4. Fișa postului; Evaluarea personalului;
5. Legea dialogului social; Răspunderea juridică şi disciplinară în cadrul raporturilor de muncă; Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile; Regimul contravenţiilor; Regulament intern; Contract colectiv de muncă; Amenzi ITM;
6. Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului; Timpul de muncă, de odihnă şi concediile; Gestionarea timpilor de lucru;
7. Stabilirea drepturilor de concediu medical; Întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat;
8. Întocmirea, transmiterea şi gestionarea REVISAL;
9. Legea şomajului; Indemnizaţia de creştere a copilului;
10. Legea pensiilor; Întocmirea dosarului de pensionare.
Conditii de inscriere: studii liceale cu diplomă de bacalaureat.

Tipul cursului: curs de calificare (autorizat)
Domeniul: Alte industrii şi servicii
Calificarea: Inspector resurse umane

Organizatorul cursului
Firma/organizatia: GLIA CENTER SRL
Adresa: Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Pentru mai multe detalii: click aici