sâmbătă, 26 noiembrie 2016

Curs Cadru Tehnic PSI

Curs de perfecționare la finalul căruia absolvenții noştri dobândesc competențele necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

Fii responsabil și instruit!
Protejează-i pe cei din jurul tău!

Perioada inscriere: continua
Data inceperii cursului: la formarea grupei


OrganizatorGLIA CENTER S.R.L.

Pentru mai mute detalii click aici
.


joi, 17 noiembrie 2016

INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE

Instalatorul tehnico-sanitar şi gaze trebuie să ştie să măsoare, să taie, să pozeze şi să îmbine conducte, să realizeze treceri prin ziduri şi planşee pentru conducte, să monteze conducte, utilaje, aparate de utilizare, accesorii, să pună în funcţiune instalaţii, să înlocuiască, să repare conductele, îmbinările şi garniturile acestora, să diagnosticheze şi să remedieze defecţiunile constatate la toate tipurile de instalaţii şi utilaje/aparate de utilizare folosite pentru alimentarea cu apă, canalizare, ridicare a presiunii apei, stingere incendii, gaze naturale şi să efectueze lucrări de întreţinere a acestora.



Data incepere: 20/11/2016 
Durata cursului: 720 ore
Perioada inscrieri: 15/09/2016 - 20/11/2016

Organizator: S.C. DATASOFT S.R.L

Pentru mai multe detalii: click aici
.

marți, 15 noiembrie 2016

Curs Coafor

Obiectivele cursului:
executarea coafurilor
executarea coafurilor de stil
executarea ondulatiei permanente
executarea tratamentelor capilare
executarea tunsorii pentru femei
executarea tunsorii barbatesti
executarea vopsirii parului
executarea decapajului
executarea suvitatului prin casca, folie
executarea cocurilor
spalarea parului
 Data incepere: 22/11/2016 30 zile
Perioada inscrieri: 26/09/2016 - 22/11/2016
Organizatorul cursului
Firma/organizatia: Profesional Academy
Adresa:Principatelor Unite nr 10, Oradea, judetul Bihor

Pentru mai multe detalii: click aici

Curs Tehnician Maseur

Cursul de calificare Tehnician Maseur este compus din 5 module:
I. Curs masaj somatic ( relaxare si intretinere)
II. Curs masaj reflexogen (Reflexoterapie)
III. Curs masaj terapeutic
IV. Curs drenaj limfatic
V. Curs masaj anticelulitic
Data incepere: 22/11/2016 // 1080 ore in 150 zile
Perioada inscrieri: 26/09/2016 - 22/11/2016
Organizatorul cursului
Firma/organizatia: Profesional Academy
Adresa:Principatelor Unite nr 10, Oradea, judetul Bihor

Pentru mai multe detalii: click aici

sâmbătă, 12 noiembrie 2016

Cursuri coafor stilist

Descrierea cursului:
Cursul de coafor se desfăşoară cu un trainer personal  într-un salon, pe perioada cursului o coafeză se va ocupă de cursanţi: teorie, practică pe păpuşi, practică pe modele. Se invata : Comunicare , Generalitati (produse , istorie), structura firului de par, aranjat din perie , tuns ,tratamente , Coloristica, Coafuri special.
Data incepere: 12/12/2016 // 160 ore in 90 zile
Perioada inscrieri: inscriere continua
Organizator: SC Transilvania Cursuri de Formare Profesionala

Pentru mai multe detalii: click aici

joi, 24 martie 2016

CURS MAISTRU / TEHNICIAN INSTALATII ELECTRICE

Descrierea cursului:
Calificarile permit obtinerea autorizarii A.N.R.E. pentru INSTALATOR AUTORIZAT RETELE ELECTRICE – gradele I, IIA, IIB, IIIB
 PROGRAM DE FORMARE: TEHNICIAN INSTALATII ELECTRICE – COD COR:3113.3.6
Durata program: 9 luni
1. Utilizarea aplicatiilor de tip CAD
2. Comunicare
3. Dezvoltarea carierei profesionale
4. Procesarea datelor numerice
5. Initierea unei afaceri
6. Planificarea si organizarea productiei
7. Asigurarea calitatii8.Elemente de proiectare 9.Sanatatea si securitatea muncii
…………….
 PROGRAM DE FORMARE: MAISTRU ELECTRICIAN IN CONSTRUCTII – COD COR: 311803
Durata program: 2 luni
1. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
2. ELEMENTE DE PROIECTARE ÎN INSTALAŢII ELECTRICE
3. MĂSURĂTORI ÎN INSTALAŢII ELECTRICE PENTRU CONSTRUCŢII
………….
Inscrierea: continua
Cursul incepe: la formarea grupei
Durata cursului: 1080 ore
Localitatea: Cluj-Napoca
Detalii loc de desfasurare: str. PARAULUI 2/2
Nr. de participanti: 10

Organizatorul cursului
CENTRUL DE CALIFICARE FPIP CLUJ
Adresa:Paraului 2/2, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Pentru mai multe detalii: click aici    



CURS IGIENA CLUJ

Descrierea cursului:
I) NORME IGIENICO-SANITARE ELEMENTARE
1.Notiuni generale de igiena a locului de munca
2.Igiena individuala a lucratorilor
3.Igiena locului de munca in unitatile alimentare
4.Igiena circuitului produselor alimentare
II) TOXIINFECTIILE ALIMENTARE
III) NOTIUNI GENERALE DE MICROBIOLOGIE A PRODUSELOR ALIMENTARE
1. Aprecierea calitatii produselor alimentare
2. Structura produselor alimentare.
MODULUL 1. CURS IGIENA CLUJ PENTRU SERVICII DE PRODUCŢIE, DEPOZITARE, TRANSPORT SI COMERCIALIZARE A ALIMENTELOR; INCLUSIV ALIMENTAŢIE PUBLICA SI A COLECTIVITĂŢILOR
MODULUL 2: CURS IGIENA CLUJ PENTRU SERVICII DE CURĂŢENIE IN UNITĂŢI DE ASISTENTA MEDICALA, COLECTIVITĂŢI DE COPII SI TINERI, UNITĂŢI DE CAZARE HOTELURI, MOTELURI, CABANE, ETC.
MODULUL 3: CURS IGIENA CLUJ PENTRU PRODUCŢIA Şl DISTRIBUŢIA APEI POTABILE, INCLUSIV A APEI POTABILE SI ÎMBUTELIATE
MODULUL 4. CURS IGIENA CLUJ PENTRU SERVICII DE ÎNGRIJIRE CORPORALA
Inscrierea:continua
Cursul incepe: la formarea grupei
Durata cursului:5 zile,   20 ore
Localitatea:Cluj-Napoca
Detalii loc de desfasurare:str. PARAULUI 2/2
Nr. de participanti: 10
Organizatorul cursului
CENTRUL DE CALIFICARE FPIP CLUJ
Adresa:Paraului 2/2, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Pentru mai multe detalii: click aici    


CURS AUTORIZARE ELECTRICIENI ANRE

 Descrierea cursului:
Cursul se adreseazã candidatilor care doresc sã sustinã examenul de electrician autorizat, pentru urmãtoarele categorii:
a) gradul I, pentru executarea sub coordonarea sau supravegherea electricienilor autorizaţi gradul IIB, IIIB sau IVB a instalaţiilor electrice;
b) gradul IIA, pentru proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o
tensiune nominală mai mică de 1 kV;
c) gradul IIB, pentru executare de lucrări de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;
d) gradul IIIA, pentru proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV;
e) gradul IIIB, pentru executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV;
f) gradul IVA, pentru proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată;
g) gradul IVB, pentru executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată.
Inscrierea: continua
Cursul incepe: la formarea grupei
Durata cursului:5 zile,   20 ore
Localitatea: Cluj-Napoca
Detalii loc de desfasurare:str. PARAULUI 2/2
Nr. de participanti: 10
Organizatorul cursului
CENTRUL DE CALIFICARE FPIP CLUJ
Adresa:Paraului 2/2, Cluj-Napoca, judetul Cluj


Pentru mai multe detalii: click aici     

duminică, 17 ianuarie 2016

Curs Responsabil de mediu

Descrierea cursului:
Gestionarea actelor normative de mediu și raportarea activității de mediu
Încadrarea și codificarea deșeurilor conform Catalogului European de Deșeuri
Ținerea evidenței gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002
Întocmirea documentelor necesare transportului deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
Realizarea auditului de deșeuri și a planului de gestionare a deșeurilor
Realizarea raportărilor către autorități pentru deșeuri și fluxuri special de deșeuri
Aplicarea unor noțiuni fundamentale din domeniul deșeurilor în rezolvarea problemelor concrete de gestionare a deșeurilor
Identificarea obligațiilor la fondul de mediu referitoare la deșeuri……..
Tipul cursului:  curs de calificare (autorizat)
Domeniul: Alte industrii şi servicii
Calificarea: Responsabil de mediu
Inscrierea: in perioada  Ianuarie / 2016
Cursul incepe: la data 25 / Ianuarie / 2016
Durata cursului:8 zile,  24 ore
Organizatorul cursului
Firma/organizatia: GLIA CENTER SRL
Adresa: Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Pentru mai multe detalii: click aici    




Curs Evaluator al riscurilor SSM

Descrierea cursului:

Constă în pregătirea profesională a viitorilor evaluatori ai riscurilor pentru SSM, prin dobândirea următoarelor competenţe:- Identificarea sistematică a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
- Evaluarea nivelului de risc al locurilor de muncă;- Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
- Evaluarea conformării cu legislaţia din domeniul securităţii şi sănătăţii ocupaţionale;
- Ierarhizarea riscurilor profesionale şi planificarea la nivel de management a programelor de măsuri de prevenire şi protecţie;
- Implementarea programelor de măsuri de prevenire şi protecţie prin stabilirea unor termene şi responsabilităţi clare;- Monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de securitate şi sănătate în muncă.
Printre activitățile profesionale care se pot realiza cu succes în urma absolvirii cursului postuniversitar în specializarea „Evaluator al riscurilor pentru securitatea şi sǎnǎtatea lucrǎtorilor”, enumerăm:- Inspector de muncă;- Manager sisteme de management securitate şi sănătate în muncǎ;
- Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;- Auditor sisteme de management sănătate şi securitate ocupaţională;- Lucrător desemnat în domeniul SSM;- Lucrători din cadrul serviciului intern de prevenire şi protecţie în domeniul SSM;- Lucrători din cadrul serviciului extern de prevenire şi protecţie în domeniul SSM, etc…
Conditii de inscriere:Orice persoană care a absolvit studii superioare cu diplomă de licenţă de lungă durată (4-5 ani), indiferent dacă sunt tehnice sau nu.
Inscrierea: in perioada  Ianuarie / 2016 - 12/ Februarie / 2016
Cursul incepe: la data 12 /Februarie / 2016
Organizatorul cursului
Firma/organizatia: GLIA CENTER SRL
Adresa: Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

 Pentru mai multe detalii: click aici    






Curs calificare Inspector resurse umane

Descrierea cursului:
Condiţie minimă de participare: studii liceale cu diplomă de bacalaureat.
Cursul este conceput ca tu să înveţi pas cu pas, ce trebuie să ştii despre:
1. Comunicare; Recrutare si selecţie;
2. Securitate şi sănatate în muncă şi situaţii de urgenţă;
3. Codul muncii şi legislaţia din România care reglementează relaţiile de muncă; Protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate; Încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României;
4. Fișa postului; Evaluarea personalului;
5. Legea dialogului social; Răspunderea juridică şi disciplinară în cadrul raporturilor de muncă; Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile; Regimul contravenţiilor; Regulament intern; Contract colectiv de muncă; Amenzi ITM;
6. Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului; Timpul de muncă, de odihnă şi concediile; Gestionarea timpilor de lucru;
7. Stabilirea drepturilor de concediu medical; Întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat;
8. Întocmirea, transmiterea şi gestionarea REVISAL;
9. Legea şomajului; Indemnizaţia de creştere a copilului;
10. Legea pensiilor; Întocmirea dosarului de pensionare.
Conditii de inscriere: studii liceale cu diplomă de bacalaureat.
Tipul cursului: curs de calificare (autorizat)
Domeniul: Alte industrii şi servicii
Calificarea: Inspector resurse umane
Inscrierea: in perioada  Ianuarie / 2016 
Durata cursului:48 zile,  144 ore

Organizatorul cursului
Firma/organizatia: GLIA CENTER SRL
Adresa: Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj


Pentru mai multe detalii: click aici     

Curs Responsabil de mediu

Descrierea cursului:
Gestionarea actelor normative de mediu și raportarea activității de mediu
Încadrarea și codificarea deșeurilor conform Catalogului European de Deșeuri
Ținerea evidenței gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002
Întocmirea documentelor necesare transportului deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
Realizarea auditului de deșeuri și a planului de gestionare a deșeurilor
Realizarea raportărilor către autorități pentru deșeuri și fluxuri special de deșeuri
Aplicarea unor noțiuni fundamentale din domeniul deșeurilor în rezolvarea problemelor concrete de gestionare a deșeurilor
Identificarea obligațiilor la fondul de mediu referitoare la deșeuri……..
Tipul cursului:  curs de calificare (autorizat)
Domeniul: Alte industrii şi servicii
Calificarea: Responsabil de mediu
Inscrierea: in perioada  Ianuarie 
Cursul incepe: la data 25/ Ianuarie / 2016
Durata cursului:8 zile,  24 ore
Organizatorul cursului
Firma/organizatia: GLIA CENTER SRL
Adresa: Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Pentru mai multe detalii: click aici