duminică, 8 noiembrie 2015

Curs Responsabil cu gestionarea deșeurilor

Descrierea cursului:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, toţi generatorii de deşeuri au obligativitatea numirii unui responsabil cu verificarea îndeplinirii îndatoririlor prevăzute de această lege, în domeniul gestiunii deşeurilor pe amplasament, astfel:

Art. 22, al. 3 : “Deţinătorii/Producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici prevăzuţi la alin. 2, au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevazute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane”.
Art. 22, al. 4 : “ Persoanele desemnate, prevăzute la alin.3, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.

Tipul cursului:curs de calificare (autorizat)
Domeniul:Alte industrii şi servicii
Calificarea:Responsabil cu gestionarea deșeurilor

Organizatorul cursului
Firma/organizatia: GLIA CENTER SRL
Adresa: Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Pentru mai multe detalii: click aici    


Curs Cadru tehnic PSI

Descrierea cursului
Cursul este conceput astfel încât să dobândeşti cunoştinţe de bază în domeniul PSI, de aceea vom discuta despre:
- Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice;
- Avizarea documentaţiilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
- Controlul modului de respectare a măsurilor de aparare împotriva incendiilor ;
- Elaborarea documentelor specifice activităţii PSI;
- Instruirea cursanţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor ;
- Investigarea contextului producerii incendiilor;
- Monitorizarea activităţii de aparare împotriva incendiilor ;
- Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
- Planificarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul societăţii şi a altor societăţi.

Cursul se adresează următoarelor categorii de persoane:
1. Cadrelor tehnice cu rol în prevenirea şi stingerea incendiilor;

2. Salariaţilor responsabili cu sarcini PSI, în companiile publice şi private.

Organizatorul cursului
Firma/organizatia: GLIA CENTER SRL
Adresa: Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Pentru mai multe detalii: click aici    


Curs Inspector SSM de 80 ore

Descrierea cursului:
Cursul este conceput ca tu să afli de la lectorii noştri care sunt noutăţile legislative şi interpretarea acestora, precum şi să ai ocazia să afli care sunt bunele practici din cazurile întâlnite în realitate. De aceea, vom discuta despre:
1. Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie;
2. Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă;
3. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
4. Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
5. Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă;
6. Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;
7. Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă;
8. Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
9. Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă.

Tipul cursului: curs de specializare (autorizat)
Domeniul: Alte industrii şi servicii
Calificarea: Inspector SSM de 80 ore

Organizatorul cursului
Firma/organizatia: GLIA CENTER SRL
Adresa: Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Pentru mai multe detalii: click aici    


Curs Inspector SSM de 40 ore

Descrierea cursului:

Cursul este conceput astfel încât să dobândeşti cunoştinţe de bază în domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă, de aceea vom discuta despre:

1. Cadrul general legislativ privind securitatea şi sănătatea muncii;
2. Concepte de bază și criterii generale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, identificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
3. Noțiuni generale, specifice și organizatorice privind activitatea de prevenire, eliminare, minimizare a riscurilor în conformitate cu normele generale, respectiv specifice în domeniu;
4. Semnalizarea de securitate;
5. Măsuri şi modalităţi de acordare a primului ajutor;
6. Organizarea locului de muncă şi a activităţii de sănătate şi securitate în muncă.

Tipul cursului: curs de specializare (autorizat)
Domeniul: Alte industrii şi servicii
Calificarea: Inspector SSM de 40 ore

Organizatorul cursului
Firma/organizatia: GLIA CENTER SRL
Adresa: Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Pentru mai multe detalii: click aici    


sâmbătă, 7 noiembrie 2015

Curs calificare Inspector resurse umane

Descrierea cursului:
Condiţie minimă de participare: studii liceale cu diplomă de bacalaureat.
Cursul este conceput ca tu să înveţi pas cu pas, ce trebuie să ştii despre:
1. Comunicare; Recrutare si selecţie;
2. Securitate şi sănatate în muncă şi situaţii de urgenţă;
3. Codul muncii şi legislaţia din România care reglementează relaţiile de muncă; Protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate; Încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României;
4. Fișa postului; Evaluarea personalului;
5. Legea dialogului social; Răspunderea juridică şi disciplinară în cadrul raporturilor de muncă; Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile; Regimul contravenţiilor; Regulament intern; Contract colectiv de muncă; Amenzi ITM;
6. Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului; Timpul de muncă, de odihnă şi concediile; Gestionarea timpilor de lucru;
7. Stabilirea drepturilor de concediu medical; Întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat;
8. Întocmirea, transmiterea şi gestionarea REVISAL;
9. Legea şomajului; Indemnizaţia de creştere a copilului;
10. Legea pensiilor; Întocmirea dosarului de pensionare.
Conditii de inscriere: studii liceale cu diplomă de bacalaureat.

Tipul cursului: curs de calificare (autorizat)
Domeniul: Alte industrii şi servicii
Calificarea: Inspector resurse umane

Organizatorul cursului
Firma/organizatia: GLIA CENTER SRL
Adresa: Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Pentru mai multe detalii: click aici    

miercuri, 7 octombrie 2015

Curs Responsabil cu gestionarea deșeurilor

Descrierea cursului:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, toţi generatorii de deşeuri au obligativitatea numirii unui responsabil cu verificarea îndeplinirii îndatoririlor prevăzute de această lege, în domeniul gestiunii deşeurilor pe amplasament, astfel:
Tematică:
1. Modul de organizare a legislaţiei naţionale şi europene în domeniul gestiunii deşeurilor;
2. Legea 211/2011 a deşeurilor, obligaţii, atribuţii, responsabilităţi ale părţilor implicate;
3.Noţiunea de “management al deşeurilor” (management strategic şi operaţional)/Precolectarea, colectarea, transportul, valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea deşeurilor;
4. Identificarea, încadrarea şi codificarea tipurilor de deşeuri, în conformitate cu HG 856/2002; Coduri de deşeuri în oglindă;
5.Obligaţiile producătorilor (generatorilor) de deşeuri – persoane fizice, juridice şi autorităţi publice;
6.Întocmirea documentelor legale de evidenţă şi gestiune a deşeurilor;
7.Transportul deşeurilor în România, documente obligatoriu de întocmit şi responsabilii de întocmirea acestora;
8.Transportul deşeurilor peste frontiere;
9.Cerinţe specifice din autorizaţia de mediu legate de deşeuri (raportări către autorităţi şi modul de întocmire al acestora);
10.Planul de reducere al deşeurilor şi auditul intern;
11.Fişe de caracterizare pentru deşeurile periculoase;
12.Fluxuri speciale de deşeuri, cerinţe specifice (baterii, uleiuri, ambalaje, DEEE-uri, VSU, biodegradabile etc);
13.Deşeurile şi obligaţiile la fondul de mediu;
14.Controlul activităţii, contravenţiile şi sancţiunile în domeniul gestiunii deşeurilor;
15.Aplicaţii practice privind întocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor, a documentelor de transport, a fişelor de caracterizare a deşeurilor periculoase, etichetarea deşeurilor periculoase.
Tipul cursului: curs de calificare (autorizat)
Domeniul: Alte industrii şi servicii
Calificarea: Responsabil cu gestionarea deșeurilor

Inscrierea: in perioada : pana la data de 19 / Octombrie / 2015
Cursul incepe: la data:19 / Octombrie / 2015
Durata cursului: 3 zile,   
Locul/Judetul: Cluj
Organizatorul cursului
Firma/organizatia: GLIA CENTER SRL
Adresa: Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Pentru mai multe detalii: click aici    joi, 10 septembrie 2015

Cursuri gratuite pentru ONG-uri si grupuri informale in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Craiova, Constanta si Timisoara

Fundatia pentru o societate deschisa organizeaza 20 de training-uri gratuite pentru membrii ONG-urilor si ai grupurilor informale in Bucuresti, Iasi, Craiova, Cluj-Napoca, Constanta si Timisoara.
ONG-urile mici sau medii si grupurile informale au un numar mic de membri, cu expertiza intr-un numar restrans de domenii.
Cursurile organizate isi propun sa completeze cunostintele de care membrii ONG-urilor si ai grupurilor informale au nevoie pentru a-si atinge obiectivele. In acest scop a fost creat Centrul Public, uncentru de resurse pentru mediul asociativ, care ofera training si consultanta.
Durata unui training este de 8 ore, iar procesul de invatare se continua prin consultanta oferita de expertii si colaboratorii Fundatiei pentru o societate deschisa. 

Reprezentantii ONG-urilor sunt invitati sa participe la urmatoarele cursuri:
· Fara scop patrimonial - curs despre legislatia mediului asociativ - Bucuresti,  21 septembrie 2015 si Craiova, noiembrie 2015
· Trusa de activism - instrumente de advocacy pentru cetateni organizati formal sau informal - Bucuresti, 22 septembrie 2015 si Craiova, noiembrie 2015
·   Decizia - Esenta managementului - Timisoara, octombrie 2015 si Bucuresti, decembrie 2015
· Spune online! - social media pentru ONG-uri si grupuri informale - Bucuresti, octombrie 2015 si Cluj, noiembrie 2015
·   Organizatii cu poveste - curs despre comunicare si PR - Bucuresti, octombrie 2015 si Cluj, noiembrie 2015
·   Strangerea de fonduri - de la emotie la eficienta si sustenabilitate - Iasi, octombrie 2015 si Bucuresti, februarie 2015
·    Cum scriem o cerere de finantare - Iasi, octombrie 2015 si Bucuresti, februarie 2016
·  Cum activam participarea comunitara - Timisoara, octombrie 2015 si Bucuresti, decembrie 2015
·      Planificare financiara - Bucuresti, ianuarie 2016 si Constanta, ianuarie 2016
·      Management de proiect - Bucuresti, ianuarie 2016 si Constanta, ianuarie 2016

Pentru a afla informatii suplimentare despre cursuri si a rezerva loc puteti transmite mesaje pe adresa centrulpublic@fundatia.ro.

Centrul Public este un rezultat al proiectului Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor si a grupurilor informale, finantat  prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Rundei a II-a a Fondului ONG in Romania.
Proiectul se desfasoara in perioada 1 martie 2015 - 30 aprilie 2016 si beneficiaza de o finantare nerambursabila de 134,888.50 Euro.
Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene accesati www.eeagrants.org.
Detalii despre proiect, gasiti pe www.fundatia.ro. si pe www.centrulpublic.ro


duminică, 16 august 2015

Curs Coordonator SSM 90 ore

Descrierea cursului:
Tematica raportată la funcţiile principale:
a) Intocmirea planului de securitate si sanatate si a Registrului de coordonare;
b) Verificarea gradului de constientizare al lucratorilor antreprenorilor/subantreprenorilor, privind sanatatea si securitatea muncii;
c) Prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;
d) Verificarea modului de respectare a prevederilor legale in domeniul SSM, a utilizarii mijloacelor colective si individuale de protectie de catre lucratori.
Conditii de inscriere:
Tipul cursului: curs de specializare (autorizat)
Domeniul: Alte industrii şi servicii
Calificarea: Coordonator SSM 90 ore
Inscrierea: -
Cursul incepe: la data 02 / Octombrie / 2015
Durata cursului: 6 zile,  36 ore
Localitatea: Cluj-Napoca

Organizatorul cursului
Firma/organizatia: GLIA CENTER SRL
Adresa: Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj


Pentru mai multe detalii: click aici    joi, 16 iulie 2015

Curs de coafor

Descrierea cursului:
Competenţe profesionale: întocmirea bonurilor de plată, executarea coafurilor, coafurilor stil (pentru nunţi, ocazii speciale, etc.), ondulaţii permanente, tratamente capilare, tunsori pentru femei, vopsire, spălare, aprovizionarea cu materiale, utilizarea materialelor şi instrumentelor, igienizarea locului de muncă.
Conditii de inscriere:
Minim varsta de 16 ani
 ACTE NECESARE : Buletin, certificat nastere, casatorie , studii minim diploma de 10 clase si adeverinta medicala apt pt. curs si AVANS .
Tipul cursului: curs de calificare (autorizat)
Domeniul: Educaţie şi formare profesională, cercetare-proiectare, sport
Calificarea: COAFOR

Inscrierea: in perioada
16 / Iulie / 2015 - 30 / Decembrie / 2015
Cursul incepe: la formarea grupei
Durata cursului: 120 ore
Localitatea:Cluj-Napoca

Organizatorul cursului
Firma/organizatia: Cursuri Transilvania
Adresa: str. Cernei.8, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Telefon: 0741949986

 Pentru mai multe detalii: click aici     

marți, 26 mai 2015

Curs: Abilitati de viata in contextul dezvoltarii durabile

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile anunta lansarea Seriei 4 de inscrieri la cursul cu tema „Abilitati de viata in contextul dezvoltarii durabile” acreditat de Directia Generala Management, Resurse Umane si Retea Scolara Nationala (DGMRU RSN – MEN) din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice.
Cursurile sunt organizate in parteneriat cu Asociatia REPER21 si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Bihor, in cadrul proiectului “Dezvoltarea abilitatilor de viata a tinerilor in contextul dezvoltarii durabile”, cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Cursurile organizate in cadrul proiectului se adreseaza unui numar total de 1060 de cadre didactice.

Cursurile urmaresc dezvoltarea competentelor cadrelor didactice de a elabora si implementa in cadrul orelor de curs sesiuni si proiecte educationale pentru dezvoltarea abilitatilor de viata ale copiilor si tinerilor in contextul dezvoltarii durabile. Cursurile se vor finaliza cu obtinerea unui atestat de formare continua a personalului didactic si dobandirea unui numar de 20 de credite profesionale transferabile. Promovarea tuturor modulelor este obligatorie pentru certificare.


Tipul cursului
Curs de perfectionare - autorizat
Curs GRATUIT

Cine se poate inscrie
- Profesori in invatamantul liceal
- Consilieri scolari in invatamantul gimnazial / liceal / profesional si ethnic
- Cadre didactice debutante in cariera (persoane sub 35 de ani, fara grad didactic definitiv) din invatamantul gimnazial / liceal / profesional si tehnic
Se pot inscrie personae cu domiciliul in unul din judetele: Alba, Cluj, Mures

Loc de desfasurare
Cluj

Inscrieri
Inscrierea in perioada: 14 Mai 2015 - 31 Mai 2015
Data de incepere: 10 Iunie 2015
Pentru inscrieri contactati: Asociatia REPER21

Informatii suplimentare
Pentru mai multe detalii: click aici


Nota: linkul de mai sus devine inactiv dupa expirarea perioadei de valabilitate a anuntului

duminică, 17 mai 2015

Curs Coordonator SSM 90 ore

Descrierea cursului:
Locaţie Cluj-Napoca: Sigma SCM – Piaţa Muzeului, nr. 6, Cluj-Napoca.
Locaţie Baia Mare: Colegiul Național Gheorghe Șincai – Str. Gheorghe Șincai, nr. 25
Locaţie Oradea: Seminarul Greco-Catolic Oradea – Str. General Magheru, nr. 25
Program: Pregătirea teoretică se desfaşoară pe parcursul a 3 weekend-uri (vineri şi sâmbată) câte 6 ore/zi, iar restul orelor este alocat studiului individual pentru pregătirea lucrării practice în vederea susţinerii examenului de absolvire.

Condiţii minime de participare:
1) Studii superioare în specializările:
2) Curs Inspector in domeniul SSM de 80 ore;
3) Curs de pregătire în securitate şi sănătate în muncă corespunzător nivelului superior;
4) Experienţă profesională în arhitectura, construcţii sau în conducerea şantierului de minimum 5 ani.

Tematica raportată la funcţiile principale:a) Intocmirea planului de securitate si sanatate si a Registrului de coordonare;
b) Verificarea gradului de constientizare al lucratorilor antreprenorilor/subantreprenorilor, privind sanatatea si securitatea muncii;
c) Prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;
d) Verificarea modului de respectare a prevederilor legale in domeniul SSM, a utilizarii mijloacelor colective si individuale de protectie de catre lucratori.
Certificat de absolvire:
În urma promovării examenului de absolvire, vei obţine certificatul de absolvire cu valabilitate nelimitată de Coordonator în domeniul SSM, recunoscut pe plan naţional de către MMFPSPV şi MEN.
Domeniul: Resurse Umane
Calificarea: Curs Coordonator SSM 90 ore
Inscrierea: in perioada 20 / aprilie / 2015 - 22 / Mai / 2015
Cursul incepe: la data 22 / Mai / 2015

Organizatorul cursului
Firma/organizatia: GLIA CENTER SRL
Adresa: Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Pentru mai multe detalii: click aici    


marți, 28 aprilie 2015

Seminar: Curs Profesionist de Tranzactionare

Descrierea cursului:
Odată cu împlinirea a 8 ani de experiență in tranzacționare - pe un cont real, Bogdan Barnea lansează pe 1 mai 2015, primul CURS PRO de trading, din România, pe binecunoscuta piață FOREX.

Vei lua cunoștință cu noțiuni acumulate de-a lungul timpului de la traderi instituționali dar și de retail, și nu în ultimul rând din banii pierduti pe piață.
Mulți consideră că piața Forex este la fel ca pokerul: un joc de noroc, dar nu pot explica de ce la masa finală rămân aceeași câștigători. Ei bine, trebuie știut ca aceleași strategii “cunoscute” nu te vor duce niciodată la... masa finală; iar eu îți pot explica de ce.
Pentru a deveni Trader în adevăratul sens al cuvântului te provoc să aplici scrisoarea ta de intenție la cluj@profitpoint.ro iar viața ta se va schimba.


Tipul cursului: seminar
Domeniul: Planificare financiara

Inscrierea: in perioada 01 / Mai / 2015 - 01 / Mai / 2016
Cursul incepe: la formarea grupei     
Localitatea: Cluj-Napoca
Detalii loc de desfasurare: Str. Decebal, nr.110, Parter
Nr. de participanti: 10
Pretul:  GRATUIT

Organizatorul cursului
Firma/organizatia: Profit Point
Adresa: Str. Decebal nr.110, Parter, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Pentru mai multe detalii: click aici    


vineri, 17 aprilie 2015

Curs Evaluator al riscurilor SSM

Descrierea cursului:

Constă în pregătirea profesională a viitorilor evaluatori ai riscurilor pentru SSM, prin dobândirea următoarelor competenţe:
Identificarea sistematică a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
Evaluarea nivelului de risc al locurilor de muncă;
Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
Evaluarea conformării cu legislaţia din domeniul securităţii şi sănătăţii ocupaţionale;
Ierarhizarea riscurilor profesionale şi planificarea la nivel de management a programelor de măsuri de prevenire şi protecţie;
Implementarea programelor de măsuri de prevenire şi protecţie prin stabilirea unor termene şi responsabilităţi clare;
Monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de securitate şi sănătate în muncă.

 Printre activitățile profesionale care se pot realiza cu succes în urma absolvirii cursului postuniversitar în specializarea „Evaluator al riscurilor pentru securitatea şi sǎnǎtatea lucrǎtorilor”, enumerăm:
Inspector de muncă;
Manager sisteme de management securitate şi sănătate în muncǎ;
Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
Auditor sisteme de management sănătate şi securitate ocupaţională;
Lucrător desemnat în domeniul SSM;
Lucrători din cadrul serviciului intern de prevenire şi protecţie în domeniul SSM;
Lucrători din cadrul serviciului extern de prevenire şi protecţie în domeniul SSM, etc…

În urma promovării examenului final, vei obţine un certificat de atestare a competențelor profesionale cu valabilitate nelimitată pentru ocupaţia de Evaluator al riscurilor pentru securitatea şi sǎnǎtatea lucrǎtorilor, eliberată de Universitatea din Petroșani sub egida Ministerului Educației Naționale.

Locaţie Cluj-Napoca: Sigma SCM – Piaţa Muzeului, nr. 6.
Locaţie Baia Mare: Colegiul Național Gheorghe Șincai – Str. Gheorghe Șincai, nr. 25
Locaţie Oradea: Seminarul Greco-Catolic Oradea – Str. General Magheru, nr. 25

Conditii de inscriere:
Orice persoană care a absolvit studii superioare cu diplomă de licenţă de lungă durată (4-5 ani), indiferent dacă sunt tehnice sau nu.
Tipul cursului: curs de specializare (autorizat)
Domeniul: Educaţie şi formare profesională, cercetare-proiectare, sport
Calificarea: certificat de atestare a competențelor profesionale
Inscrierea: in perioada 20 / Aprilie / 2015 - 24 / Mai / 2015
Cursul incepe: la data 24 / Mai / 2015

Organizatorul cursului
Firma/organizatia: GLIA CENTER SRL
Adresa: Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Pentru mai multe detalii: click aici     

duminică, 1 februarie 2015

Cursuri gratuite in Cluj care incep in luna februarie 2015Curs: Evaluator al riscurilor SSM

Detalii curs
Misiunea cursului:  constă în pregătirea profesională a viitorilor evaluatori ai riscurilor pentru SSM, prin dobândirea următoarelor competenţe.
Program: Pregătirea teoretică se desfăşoară pe parcursul a 4 – 7 săptămâni – vineri (de la ora 14.00), sâmbătă și duminică (de la ora 9.00), iar restul orelor este alocat studiului individual pentru pregătirea lucrării practice în vederea susţinerii examenului final.
- Identificarea sistematică a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
- Evaluarea nivelului de risc al locurilor de muncă;
- Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
- Evaluarea conformării cu legislaţia din domeniul securităţii şi sănătăţii ocupaţionale;
- Ierarhizarea riscurilor profesionale şi planificarea la nivel de management a programelor de măsuri de prevenire şi protecţie;
- Implementarea programelor de măsuri de prevenire şi protecţie prin stabilirea unor termene şi responsabilităţi clare;
- Monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de securitate şi sănătate în muncă.

Conditii de inscriere: Orice persoană care a absolvit studii superioare cu diplomă de licenţă de lungă durată (4-5 ani), indiferent dacă sunt tehnice sau nu

Loc de desfasurare: Cluj

Data inceperii: 20  Februarie 2015

Organizator: GLIA CENTER SRL
Adresa:  Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Detalii curs si inscriere: click aici
Curs: Responsabil cu gestionarea deșeurilor

Detalii curs
În conformitate cu prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, toţi generatorii de deşeuri au obligativitatea numirii unui responsabil cu verificarea îndeplinirii îndatoririlor prevăzute de această lege, în domeniul gestiunii deşeurilor pe amplasament, astfel:
Art. 22, al. 3 : “Deţinătorii/Producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici prevăzuţi la alin. 2, au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevazute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane”.
Art. 22, al. 4 : “ Persoanele desemnate, prevăzute la alin.3, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.
Continut curs
1. Modul de organizare a legislaţiei naţionale şi europene în domeniul gestiunii deşeurilor;
2. Legea 211/2011 a deşeurilor, obligaţii, atribuţii, responsabilităţi ale părţilor implicate;
3.Noţiunea de “management al deşeurilor” (management strategic şi operaţional) / Precolectarea, colectarea, transportul, valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea deşeurilor;
4. Identificarea, încadrarea şi codificarea tipurilor de deşeuri, în conformitate cu HG 856/2002; Coduri de deşeuri în oglindă;
5.Obligaţiile producătorilor (generatorilor) de deşeuri – persoane fizice, juridice şi autorităţi publice;
6.Întocmirea documentelor legale de evidenţă şi gestiune a deşeurilor;
7.Transportul deşeurilor în România, documente obligatoriu de întocmit şi responsabilii de întocmirea acestora;
8.Transportul deşeurilor peste frontiere;
9.Cerinţe specifice din autorizaţia de mediu legate de deşeuri (raportări către autorităţi şi modul de întocmire al acestora);
10.Planul de reducere al deşeurilor şi auditul intern;
11.Fişe de caracterizare pentru deşeurile periculoase;
12.Fluxuri speciale de deşeuri, cerinţe specifice (baterii, uleiuri, ambalaje, DEEE-uri, VSU, biodegradabile etc);
13.Deşeurile şi obligaţiile la fondul de mediu;
14.Controlul activităţii, contravenţiile şi sancţiunile în domeniul gestionării deşeurilor;
15.Aplicaţii practice privind întocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor, a documentelor de transport, a fişelor de caracterizare a deşeurilor periculoase, etichetarea deşeurilor periculoase.


Loc de desfasurare: Cluj

Data inceperii: 16  Februarie  2015

Organizator: GLIA CENTER SRL
Adresa:  Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Detalii curs si inscriere: click aici
Curs: Cadru tehnic PSI

Descriere curs
Cursul este conceput astfel încât să dobândeşti cunoştinţe de bază în domeniul PSI, de aceea vom discuta despre:
- Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice;
- Avizarea documentaţiilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
- Controlul modului de respectare a măsurilor de aparare împotriva incendiilor ;
- Elaborarea documentelor specifice activităţii PSI;
- Instruirea cursanţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor ;
- Investigarea contextului producerii incendiilor;
- Monitorizarea activităţii de aparare împotriva incendiilor ;
- Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
- Planificarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul societăţii şi a altor societăţi.

Conditii de inscriere: studii medii cu diplomă de absolvire

Loc de desfasurare: Cluj

Data inceperii: 16  Februarie  2015

Organizator: GLIA CENTER SRL
Adresa:  Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Detalii curs si inscriere: click aiciCurs: calificare Inspector resurse umane

Descriere curs
Cursul este conceput ca tu să înveţi pas cu pas, ce trebuie să ştii despre:
1. Comunicare; Recrutare si selecţie;
2. Securitate şi sănatate în muncă şi situaţii de urgenţă;
3. Codul muncii şi legislaţia din România care reglementează relaţiile de muncă; Protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate; Încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României;
4. Fișa postului; Evaluarea personalului;
5. Legea dialogului social; Răspunderea juridică şi disciplinară în cadrul raporturilor de muncă; Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile; Regimul contravenţiilor; Regulament intern; Contract colectiv de muncă; Amenzi ITM;
6. Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului; Timpul de muncă, de odihnă şi concediile; Gestionarea timpilor de lucru;
7. Stabilirea drepturilor de concediu medical; Întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat;
8. Întocmirea, transmiterea şi gestionarea REVISAL;
9. Legea şomajului; Indemnizaţia de creştere a copilului;
10. Legea pensiilor; Întocmirea dosarului de pensionare

Conditii de inscriere: studii liceale cu diplomă de bacalaureat

Loc de desfasurare: Cluj

Data inceperii: 9  Februarie  2015

Organizator: GLIA CENTER SRL
Adresa:  Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Detalii curs si inscriere: click aici