duminică, 17 ianuarie 2016

Curs Responsabil de mediu

Descrierea cursului:
Gestionarea actelor normative de mediu și raportarea activității de mediu
Încadrarea și codificarea deșeurilor conform Catalogului European de Deșeuri
Ținerea evidenței gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002
Întocmirea documentelor necesare transportului deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
Realizarea auditului de deșeuri și a planului de gestionare a deșeurilor
Realizarea raportărilor către autorități pentru deșeuri și fluxuri special de deșeuri
Aplicarea unor noțiuni fundamentale din domeniul deșeurilor în rezolvarea problemelor concrete de gestionare a deșeurilor
Identificarea obligațiilor la fondul de mediu referitoare la deșeuri……..
Tipul cursului:  curs de calificare (autorizat)
Domeniul: Alte industrii şi servicii
Calificarea: Responsabil de mediu
Inscrierea: in perioada  Ianuarie / 2016
Cursul incepe: la data 25 / Ianuarie / 2016
Durata cursului:8 zile,  24 ore
Organizatorul cursului
Firma/organizatia: GLIA CENTER SRL
Adresa: Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Pentru mai multe detalii: click aici    
Curs Evaluator al riscurilor SSM

Descrierea cursului:

Constă în pregătirea profesională a viitorilor evaluatori ai riscurilor pentru SSM, prin dobândirea următoarelor competenţe:- Identificarea sistematică a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
- Evaluarea nivelului de risc al locurilor de muncă;- Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
- Evaluarea conformării cu legislaţia din domeniul securităţii şi sănătăţii ocupaţionale;
- Ierarhizarea riscurilor profesionale şi planificarea la nivel de management a programelor de măsuri de prevenire şi protecţie;
- Implementarea programelor de măsuri de prevenire şi protecţie prin stabilirea unor termene şi responsabilităţi clare;- Monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de securitate şi sănătate în muncă.
Printre activitățile profesionale care se pot realiza cu succes în urma absolvirii cursului postuniversitar în specializarea „Evaluator al riscurilor pentru securitatea şi sǎnǎtatea lucrǎtorilor”, enumerăm:- Inspector de muncă;- Manager sisteme de management securitate şi sănătate în muncǎ;
- Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;- Auditor sisteme de management sănătate şi securitate ocupaţională;- Lucrător desemnat în domeniul SSM;- Lucrători din cadrul serviciului intern de prevenire şi protecţie în domeniul SSM;- Lucrători din cadrul serviciului extern de prevenire şi protecţie în domeniul SSM, etc…
Conditii de inscriere:Orice persoană care a absolvit studii superioare cu diplomă de licenţă de lungă durată (4-5 ani), indiferent dacă sunt tehnice sau nu.
Inscrierea: in perioada  Ianuarie / 2016 - 12/ Februarie / 2016
Cursul incepe: la data 12 /Februarie / 2016
Organizatorul cursului
Firma/organizatia: GLIA CENTER SRL
Adresa: Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

 Pentru mai multe detalii: click aici    


Curs calificare Inspector resurse umane

Descrierea cursului:
Condiţie minimă de participare: studii liceale cu diplomă de bacalaureat.
Cursul este conceput ca tu să înveţi pas cu pas, ce trebuie să ştii despre:
1. Comunicare; Recrutare si selecţie;
2. Securitate şi sănatate în muncă şi situaţii de urgenţă;
3. Codul muncii şi legislaţia din România care reglementează relaţiile de muncă; Protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate; Încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României;
4. Fișa postului; Evaluarea personalului;
5. Legea dialogului social; Răspunderea juridică şi disciplinară în cadrul raporturilor de muncă; Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile; Regimul contravenţiilor; Regulament intern; Contract colectiv de muncă; Amenzi ITM;
6. Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului; Timpul de muncă, de odihnă şi concediile; Gestionarea timpilor de lucru;
7. Stabilirea drepturilor de concediu medical; Întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat;
8. Întocmirea, transmiterea şi gestionarea REVISAL;
9. Legea şomajului; Indemnizaţia de creştere a copilului;
10. Legea pensiilor; Întocmirea dosarului de pensionare.
Conditii de inscriere: studii liceale cu diplomă de bacalaureat.
Tipul cursului: curs de calificare (autorizat)
Domeniul: Alte industrii şi servicii
Calificarea: Inspector resurse umane
Inscrierea: in perioada  Ianuarie / 2016 
Durata cursului:48 zile,  144 ore

Organizatorul cursului
Firma/organizatia: GLIA CENTER SRL
Adresa: Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj


Pentru mai multe detalii: click aici     

Curs Responsabil de mediu

Descrierea cursului:
Gestionarea actelor normative de mediu și raportarea activității de mediu
Încadrarea și codificarea deșeurilor conform Catalogului European de Deșeuri
Ținerea evidenței gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002
Întocmirea documentelor necesare transportului deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
Realizarea auditului de deșeuri și a planului de gestionare a deșeurilor
Realizarea raportărilor către autorități pentru deșeuri și fluxuri special de deșeuri
Aplicarea unor noțiuni fundamentale din domeniul deșeurilor în rezolvarea problemelor concrete de gestionare a deșeurilor
Identificarea obligațiilor la fondul de mediu referitoare la deșeuri……..
Tipul cursului:  curs de calificare (autorizat)
Domeniul: Alte industrii şi servicii
Calificarea: Responsabil de mediu
Inscrierea: in perioada  Ianuarie 
Cursul incepe: la data 25/ Ianuarie / 2016
Durata cursului:8 zile,  24 ore
Organizatorul cursului
Firma/organizatia: GLIA CENTER SRL
Adresa: Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Pentru mai multe detalii: click aici