duminică, 1 februarie 2015

Cursuri gratuite in Cluj care incep in luna februarie 2015Curs: Evaluator al riscurilor SSM

Detalii curs
Misiunea cursului:  constă în pregătirea profesională a viitorilor evaluatori ai riscurilor pentru SSM, prin dobândirea următoarelor competenţe.
Program: Pregătirea teoretică se desfăşoară pe parcursul a 4 – 7 săptămâni – vineri (de la ora 14.00), sâmbătă și duminică (de la ora 9.00), iar restul orelor este alocat studiului individual pentru pregătirea lucrării practice în vederea susţinerii examenului final.
- Identificarea sistematică a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
- Evaluarea nivelului de risc al locurilor de muncă;
- Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
- Evaluarea conformării cu legislaţia din domeniul securităţii şi sănătăţii ocupaţionale;
- Ierarhizarea riscurilor profesionale şi planificarea la nivel de management a programelor de măsuri de prevenire şi protecţie;
- Implementarea programelor de măsuri de prevenire şi protecţie prin stabilirea unor termene şi responsabilităţi clare;
- Monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de securitate şi sănătate în muncă.

Conditii de inscriere: Orice persoană care a absolvit studii superioare cu diplomă de licenţă de lungă durată (4-5 ani), indiferent dacă sunt tehnice sau nu

Loc de desfasurare: Cluj

Data inceperii: 20  Februarie 2015

Organizator: GLIA CENTER SRL
Adresa:  Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Detalii curs si inscriere: click aici
Curs: Responsabil cu gestionarea deșeurilor

Detalii curs
În conformitate cu prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, toţi generatorii de deşeuri au obligativitatea numirii unui responsabil cu verificarea îndeplinirii îndatoririlor prevăzute de această lege, în domeniul gestiunii deşeurilor pe amplasament, astfel:
Art. 22, al. 3 : “Deţinătorii/Producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici prevăzuţi la alin. 2, au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevazute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane”.
Art. 22, al. 4 : “ Persoanele desemnate, prevăzute la alin.3, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.
Continut curs
1. Modul de organizare a legislaţiei naţionale şi europene în domeniul gestiunii deşeurilor;
2. Legea 211/2011 a deşeurilor, obligaţii, atribuţii, responsabilităţi ale părţilor implicate;
3.Noţiunea de “management al deşeurilor” (management strategic şi operaţional) / Precolectarea, colectarea, transportul, valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea deşeurilor;
4. Identificarea, încadrarea şi codificarea tipurilor de deşeuri, în conformitate cu HG 856/2002; Coduri de deşeuri în oglindă;
5.Obligaţiile producătorilor (generatorilor) de deşeuri – persoane fizice, juridice şi autorităţi publice;
6.Întocmirea documentelor legale de evidenţă şi gestiune a deşeurilor;
7.Transportul deşeurilor în România, documente obligatoriu de întocmit şi responsabilii de întocmirea acestora;
8.Transportul deşeurilor peste frontiere;
9.Cerinţe specifice din autorizaţia de mediu legate de deşeuri (raportări către autorităţi şi modul de întocmire al acestora);
10.Planul de reducere al deşeurilor şi auditul intern;
11.Fişe de caracterizare pentru deşeurile periculoase;
12.Fluxuri speciale de deşeuri, cerinţe specifice (baterii, uleiuri, ambalaje, DEEE-uri, VSU, biodegradabile etc);
13.Deşeurile şi obligaţiile la fondul de mediu;
14.Controlul activităţii, contravenţiile şi sancţiunile în domeniul gestionării deşeurilor;
15.Aplicaţii practice privind întocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor, a documentelor de transport, a fişelor de caracterizare a deşeurilor periculoase, etichetarea deşeurilor periculoase.


Loc de desfasurare: Cluj

Data inceperii: 16  Februarie  2015

Organizator: GLIA CENTER SRL
Adresa:  Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Detalii curs si inscriere: click aici
Curs: Cadru tehnic PSI

Descriere curs
Cursul este conceput astfel încât să dobândeşti cunoştinţe de bază în domeniul PSI, de aceea vom discuta despre:
- Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice;
- Avizarea documentaţiilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
- Controlul modului de respectare a măsurilor de aparare împotriva incendiilor ;
- Elaborarea documentelor specifice activităţii PSI;
- Instruirea cursanţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor ;
- Investigarea contextului producerii incendiilor;
- Monitorizarea activităţii de aparare împotriva incendiilor ;
- Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
- Planificarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul societăţii şi a altor societăţi.

Conditii de inscriere: studii medii cu diplomă de absolvire

Loc de desfasurare: Cluj

Data inceperii: 16  Februarie  2015

Organizator: GLIA CENTER SRL
Adresa:  Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Detalii curs si inscriere: click aiciCurs: calificare Inspector resurse umane

Descriere curs
Cursul este conceput ca tu să înveţi pas cu pas, ce trebuie să ştii despre:
1. Comunicare; Recrutare si selecţie;
2. Securitate şi sănatate în muncă şi situaţii de urgenţă;
3. Codul muncii şi legislaţia din România care reglementează relaţiile de muncă; Protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate; Încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României;
4. Fișa postului; Evaluarea personalului;
5. Legea dialogului social; Răspunderea juridică şi disciplinară în cadrul raporturilor de muncă; Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile; Regimul contravenţiilor; Regulament intern; Contract colectiv de muncă; Amenzi ITM;
6. Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului; Timpul de muncă, de odihnă şi concediile; Gestionarea timpilor de lucru;
7. Stabilirea drepturilor de concediu medical; Întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat;
8. Întocmirea, transmiterea şi gestionarea REVISAL;
9. Legea şomajului; Indemnizaţia de creştere a copilului;
10. Legea pensiilor; Întocmirea dosarului de pensionare

Conditii de inscriere: studii liceale cu diplomă de bacalaureat

Loc de desfasurare: Cluj

Data inceperii: 9  Februarie  2015

Organizator: GLIA CENTER SRL
Adresa:  Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Detalii curs si inscriere: click aici

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu