vineri, 17 aprilie 2015

Curs Evaluator al riscurilor SSM

Descrierea cursului:

Constă în pregătirea profesională a viitorilor evaluatori ai riscurilor pentru SSM, prin dobândirea următoarelor competenţe:
Identificarea sistematică a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
Evaluarea nivelului de risc al locurilor de muncă;
Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
Evaluarea conformării cu legislaţia din domeniul securităţii şi sănătăţii ocupaţionale;
Ierarhizarea riscurilor profesionale şi planificarea la nivel de management a programelor de măsuri de prevenire şi protecţie;
Implementarea programelor de măsuri de prevenire şi protecţie prin stabilirea unor termene şi responsabilităţi clare;
Monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de securitate şi sănătate în muncă.

 Printre activitățile profesionale care se pot realiza cu succes în urma absolvirii cursului postuniversitar în specializarea „Evaluator al riscurilor pentru securitatea şi sǎnǎtatea lucrǎtorilor”, enumerăm:
Inspector de muncă;
Manager sisteme de management securitate şi sănătate în muncǎ;
Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
Auditor sisteme de management sănătate şi securitate ocupaţională;
Lucrător desemnat în domeniul SSM;
Lucrători din cadrul serviciului intern de prevenire şi protecţie în domeniul SSM;
Lucrători din cadrul serviciului extern de prevenire şi protecţie în domeniul SSM, etc…

În urma promovării examenului final, vei obţine un certificat de atestare a competențelor profesionale cu valabilitate nelimitată pentru ocupaţia de Evaluator al riscurilor pentru securitatea şi sǎnǎtatea lucrǎtorilor, eliberată de Universitatea din Petroșani sub egida Ministerului Educației Naționale.

Locaţie Cluj-Napoca: Sigma SCM – Piaţa Muzeului, nr. 6.
Locaţie Baia Mare: Colegiul Național Gheorghe Șincai – Str. Gheorghe Șincai, nr. 25
Locaţie Oradea: Seminarul Greco-Catolic Oradea – Str. General Magheru, nr. 25

Conditii de inscriere:
Orice persoană care a absolvit studii superioare cu diplomă de licenţă de lungă durată (4-5 ani), indiferent dacă sunt tehnice sau nu.
Tipul cursului: curs de specializare (autorizat)
Domeniul: Educaţie şi formare profesională, cercetare-proiectare, sport
Calificarea: certificat de atestare a competențelor profesionale
Inscrierea: in perioada 20 / Aprilie / 2015 - 24 / Mai / 2015
Cursul incepe: la data 24 / Mai / 2015

Organizatorul cursului
Firma/organizatia: GLIA CENTER SRL
Adresa: Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Pentru mai multe detalii: click aici     

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu