miercuri, 7 octombrie 2015

Curs Responsabil cu gestionarea deșeurilor

Descrierea cursului:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, toţi generatorii de deşeuri au obligativitatea numirii unui responsabil cu verificarea îndeplinirii îndatoririlor prevăzute de această lege, în domeniul gestiunii deşeurilor pe amplasament, astfel:
Tematică:
1. Modul de organizare a legislaţiei naţionale şi europene în domeniul gestiunii deşeurilor;
2. Legea 211/2011 a deşeurilor, obligaţii, atribuţii, responsabilităţi ale părţilor implicate;
3.Noţiunea de “management al deşeurilor” (management strategic şi operaţional)/Precolectarea, colectarea, transportul, valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea deşeurilor;
4. Identificarea, încadrarea şi codificarea tipurilor de deşeuri, în conformitate cu HG 856/2002; Coduri de deşeuri în oglindă;
5.Obligaţiile producătorilor (generatorilor) de deşeuri – persoane fizice, juridice şi autorităţi publice;
6.Întocmirea documentelor legale de evidenţă şi gestiune a deşeurilor;
7.Transportul deşeurilor în România, documente obligatoriu de întocmit şi responsabilii de întocmirea acestora;
8.Transportul deşeurilor peste frontiere;
9.Cerinţe specifice din autorizaţia de mediu legate de deşeuri (raportări către autorităţi şi modul de întocmire al acestora);
10.Planul de reducere al deşeurilor şi auditul intern;
11.Fişe de caracterizare pentru deşeurile periculoase;
12.Fluxuri speciale de deşeuri, cerinţe specifice (baterii, uleiuri, ambalaje, DEEE-uri, VSU, biodegradabile etc);
13.Deşeurile şi obligaţiile la fondul de mediu;
14.Controlul activităţii, contravenţiile şi sancţiunile în domeniul gestiunii deşeurilor;
15.Aplicaţii practice privind întocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor, a documentelor de transport, a fişelor de caracterizare a deşeurilor periculoase, etichetarea deşeurilor periculoase.
Tipul cursului: curs de calificare (autorizat)
Domeniul: Alte industrii şi servicii
Calificarea: Responsabil cu gestionarea deșeurilor

Inscrierea: in perioada : pana la data de 19 / Octombrie / 2015
Cursul incepe: la data:19 / Octombrie / 2015
Durata cursului: 3 zile,   
Locul/Judetul: Cluj
Organizatorul cursului
Firma/organizatia: GLIA CENTER SRL
Adresa: Parang, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Pentru mai multe detalii: click aici    Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu